fotowedstrijd 20 jaar De Geuzetorre

Vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 oktober: 20 jaar “De Geuzetorre”!
Jawel, u leest het goed! In oktober van dit jaar zijn we maar liefst 20 jaar in “De Geuzetorre” gevestigd! Dat laten we uiteraard niet voorbij gaan zonder een stevige waaier aan feestelijke activiteiten! De details houden we nog even geheim, u leest er meer over in de volgende Fakkelkranten.
We willen alvast oproepen om massaal deel te nemen aan een speciale fotowedstrijd ter gelegenheid van het jubileum! Details vindt u hieronder, alvast veel succes!
 
Reglement fotowedstrijd ’20 jaar De Geuzetorre’
Art. 1:
De fotowedstrijd ’20 jaar De Geuzetorre’ is een wedstrijd georganiseerd door het VLC Oostende vzw met postbusadres Kazernelaan 1 te Oostende. Het thema is “De Fakkel als symbool van de Vrijzinnigheid.“ De foto’s houden een verwijzing in zich naar dit symbool, dit in de meest ruime zin. De deelnemers hebben onbeperkte vrijheid bij het invullen van dit concept, enige voorwaarde is dat het symbool, herkenbaar moet zijn op de foto.
 
Art. 2:
De prijzenpot van deze wedstrijd bestaat uit :
eerste prijs: waardebon € 400 + publicatie in de Fakkelkrant
tweede prijs: waardebon € 200 + publicatie in de Fakkelkrant
derde prijs: waardebon € 100 + publicatie in de Fakkelkrant
 
Art. 3
De deelnemers geven het VLC Oostende vzw de toelating de foto’s te publiceren en tentoon te stellen in het kader van deze wedstrijd, dit zal gebeuren op het verjaardagsweekend 25, 26 & 27 oktober 2019. De publicatie van de foto’s is toegestaan zonder territoriale beperkingen en tot maximaal 5 jaar na deelname aan de wedstrijd. Bij publicaties en tentoonstellingen zal steeds de naam van de fotograaf vermeld worden. Er zal geen enkel commercieel gebruik gebeuren buiten het kader van publicaties door het VLC.
 
Art. 4
Elke deelnemer kan niet meer dan twee foto’s insturen. Dit mogen kleuren- of zwart/wit foto’s zijn
Op (foto)papier met formaat A4.
Deze moeten in gesloten omslag met vermelding van naam en telefoonnummer ten laatste op 1 september 2019, bezorgd worden op het secretariaat van het VLC te Oostende.
Op de achterzijde van de alle foto’s moet tevens naam en telefoonnummer vermeld staan.
 
Art. 6:
De jury bestaat personen aangeduid door het VLC Oostende en zullen met naam en toenaam pas medegedeeld worden na de uitslag van de wedstrijd. De beslissing van de jury is onherroepelijk en hieromtrent wordt geen schriftelijke communicatie gevoerd.
 
Art. 7:
De winnaars worden bekend gemaakt op zondag 27 oktober 2019, ter gelegenheid van de officiële plechtigheid 20 jaar “De Geuzetorre”.

OPGELET

Openingsuren secretariaat VLC tijdens de paasvakantie
 
Maandag 8 april: 8u00 – 12u00 en van 13u30 – 16u30
Dinsdag 9 april: 8u00 – 12u00
Woensdag 10 april: 8u00 – 12u00
Donderdag 11 april: 8u00 – 12u00
Vrijdag 12 april: gesloten
 
Maandag 15 april: 8u00 – 12u00 en van 13u30 – 16u30
Dinsdag 16 april: 8u00 – 12u00
Woensdag 17 april: 8u00 – 12u00
Donderdag 18 april: 8u00 – 12u00
Vrijdag 19 april: gesloten
 
Maandag 22 april: gesloten 
VLC Oostende