Lid worden ...

Lid worden van het VLC Oostende biedt u diverse voordelen:

 • u krijgt toegang tot het zondagmorgenaperitief
 • u ontvangt de tweemaandelijkse "Fakkelkrant" het hele jaar door
 • u kunt gratis lid worden van de Grijze Geuzen vanaf de leeftijd van 55 jaar

» Lees meer

Lid worden is even simpel als goedkoop: u stort gewoon € 5 op rekeningnummer BE63 0010 7861 1708 (BIC GEBABEBB) van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende vzw en u houdt daarbij volgende richtlijnen in het oog:

 1. Elk lid dient zijn of haar persoonlijke overschrijving in te vullen. Elk gezinslid moet dus over een eigen lidkaart beschikken.
 2. Schrijf altijd duidelijk en in drukletters.
 3. Vul uw naam, voornaam, adres, postcode en gemeente duidelijk leesbaar in.
 4. Vul het bedrag in: € 5 voor een gewoon lidmaatschap, € 25 voor een erelidmaatschap. Het staat u uiteraard vrij een kleine gift bij uw lidgeld te voegen.
 5. "LIDN:" vul hier uw lidnummer in van het vorig jaar, bestaande uit 5 cijfers. Nieuwe leden vullen hier uiteraard niets in.
 6. "GB:" vul hier uw geboortedatum in volgens het principe dag/maand/jaar.
 7. "TEL:" vul hier uw telefoonnummer of GSM-nummer in zonder spaties of strepen.
 8. "FK:" zet hier een "X" als u de Fakkelkrant wenst te ontvangen, vul niets in als u dat niet wenst (bijvoorbeeld omdat uw partner die reeds ontvangt).

De Raad van Bestuur van het VLC Oostende vzw dankt u van harte voor uw bijdrage en hoopt u regelmatig te mogen ontmoeten in "De Geuzetorre" !

Uw lidkaart wordt u zo snel mogelijk per post opgestuurd !

» Terug sluiten

VLC Oostende